UGENS APP

BT - - WEEKEND -

Med ap­pen ’ Sle­ep Bet­ter’ kan du føl­ge din søvn, over­vå­ge di­ne drøm­me og for­bed­re di­ne søvn­va­ner. Kort sagt her er ap­pen. der for­bed­rer din søvn­kva­li­tet. For dem, der har svært ved at fal­de i søvn vi­ser ’ Sle­ep Bet­ter’, hvor­dan ak­ti­vi­te­ter i vå­gen til­stand kan på­vir­ke søv­nen. Men ap­pen vi­ser og­så mu­li­ge for­bed­rin­ger, hos de, der egent­ligt sover godt. Ap­pen har et væk­k­eur med for­skel­li­ge to­ner. Har du sund­heds­ap­ps på din te­le­fon, kan ’ Sle­ep Bet­ter’ ar­bej­de sam­men med dem, så du kan dan­ne dig det ful­de over­blik over din sund­hed. En god app, der kan hjæl­pe dig til bed­re søvn. Plat­form: IOS og An­droid Pris: Gra­tis In­fo: Sle­ep Bet­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.