UGENS TIP

BT - - WEEKEND -

Drik dig til en sund tarm. Vand har man­ge funk­tio­ner: • Det trans­por­te­rer næ­rings­stof­fer ud til al­le cel­ler. • Er med til at op­ret­hol­de blo­dets pH- vær­di på 7,365. • Trans­por­te­rer af­falds­stof­fer væk fra cel­ler­ne. • Hjæl­per på tran­gen til re­gel­mæs­si­ge toilet­be­søg • Ind­går i de 8- 10 li­ter for­dø­jel­ses­væ­sker, krop­pen pro­du­ce­rer på et døgn. • Er op­løs­nings­mid­del for al­le stof­fer i vo­res stof­skif­te. • Hol­der vo­res le­gem­stem­pe­ra­tur på 37 gra­der. • Er bl. a. med til at hol­de ryn­ker­ne væk – jo me­re vi tør­rer ud, jo me­re ryn­ke­de bli­ver vi. For at op­ret­hol­de væ­ske­ba­lan­ce skal man drik­ke 2,5 til 3 li­ter væ­ske pr. døgn. Helst i form af vand, frugt og grønt­sa­ger, ur­te­te og frisk ju­i­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.