Så­dan gør du

BT - - WEEKEND -

Te­sten be­står af en ræk­ke ud­sagn. Svar så ær­ligt som mu­ligt. Spring ger­ne over, hvis et ud­sagn ik­ke pas­ser i je­res si­tu­a­tion. Tag te­sten en gang for hvert barn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.