Git­te Løk­ke­gaard

BT - - WEEKEND -

• 51 år. • Har søn­ner­ne Karl på 19 år og Ni­els på 12 år med jour­na­list Anders Bech- Jes­sen. • Bor i Kø­ben­havn. • Er for­fat­ter til ’ Vi­cto­ria Ro­ses to liv’, der ud­kom 24. fe­bru­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.