Emi­lie Krogh

BT - - WEEKEND -

• 37 år. • Bor i Bir­ke­rød. Med sin mand, Jesper, og de­res i alt fi­re børn. • Har ar­bej­det som life co­ach si­den 2012. • Skri­ver blog­gen www. emi­lie­krogh. com. • Skri­ver på en bog om at bry­de den pæ­ne fa­ca­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.