Plan­læg ti­den

BT - - WEEKEND -

• Vi pres­ser me­re og me­re ind i døg­nets 24 ti­mer. Lav et tids­bud­get. De fle­ste skri­ver øverst alt det, de skal nå. Der­næst kom­mer det, de bør. Og til sidst det, de har lyst til. Må­ske skal du æn­dre på ræk­ke­føl­gen, for el­lers får du sjæl­dent tid til det, du har lyst til. Det øger ri­si­ko­en for stress.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.