Tag sty­ring

BT - - WEEKEND -

• Først og frem­mest hand­ler det om at ta­ge sty­ring, for fø­lel­sen af mag­tes­løs­hed er enormt stres­sen­de. Tag fat i de ting, du kan gø­re no­get ved. Det gi­ver over­skud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.