SUZAN­NE BJER­RE­HUUS

BT - - WEEKEND -

Af­dø­de Yas­ser Ara­fat og Suzan­ne Bjer­re­huus næ­rer åben­bart beg­ge en for­kær­lig­hed for ekso­tisk print. Den 67- åri­ge for­fat­ter og de­bat­tør an­kom så­le­des til pre­mi­e­ren på Erik Clau­sens nye fi lm ’ Men­ne­sker bli­ver spist’ i skjor­te med sort og hvidt par­tisan- print til­sat kar­rygul frak­ke. Find en for­årsnyhed med ’ Kef­fi yeh’- print her. Fo­to: Uff e Weng.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.