Stau­de­tid

BT - - WEEKEND -

Stau­der er ha­vens ju­vel­er. In­tet min­dre. Det me­ner i hvert fald Eva Ro­bild, der har skre­vet ’ Stau­der – blom­ster i ha­ven’. I bo­gen gi­ver hun, for­u­den de­tal­je­re­de plan­te­li­ster, in­spira­tion og vej­led­ning til sko­v­be­det og sten­par­ti­et i ha­ven. Du får og­så hjælp til at væl­ge de plan­ter, der pas­ser bedst til vækst­be­tin­gel­ser­ne i net­op din ha­ve. Nyt Nor­disk For­lag Ar­nold Busck, 150 kr.

We­e­kend - 14.03.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.