Ud af de­pres­sio­nen

BT - - WEEKEND -

Me­di­cin, med­fø­lel­se og mind­ful­ness. Det er nøg­le­or­de­ne i kam­pen mod en de­pres­sion. ’ Me­di­cin, for­di det kan væ­re nød­ven­digt. Med­fø­lel­se for­di det er nød­ven­digt. Mind­ful­ness for­di det kan læ­re dig at ta­ge imod li­vet igen,’ som Lo­ne Over­by Fjor­ba­ck, psy­ki­a­ter, ph. d. og for­sker i mind­ful­ness, skri­ver i ’ Må jeg hjæl­pe dig? Fri af de­pres­sion’. Gads For­lag, 250 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.