VANDT

BT - - NYHEDER -

Be­væb­ne­de be­tjen­te uden for Chri­stia ns­borgs ho­ve­d­ind­gang.

Fo­to: David Leth Wil­li­ams Fo­to: David Leth Wil­li­ams

Bi l l eder fra ter­r­or­an­gre­bet 14. fe­bru­ar i år. Fo­to: Lis e l o t t e Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.