’’

BT - - NYHEDER - Klaus Riskær Pe­der­sen på Fa­ce­book

Det blev så til fem da­ge i dansk po­li­tik. Og tak for det. Gi­der ik­ke spil­de me­re tid på det

for of­fi­ci­el­le po­ster « for Al­ter­na­ti­vet.

’ Ho­ved­be­sty­rel­sen an­fø­rer, at be­slut­nin­gen har væ­ret svær, men at der var fuld enig­hed om eks­klu­sio­nen af Klaus Riskær Pe­der­sen som med­lem af Al­ter­na­ti­vet,’ skri­ver par­ti­et i med­del­el­sen til pres­sen.

Klaus Riskær Pe­der­sen hav­de be­bu­det, at han se­ne­re på må­ne­den vil mel­de sig som kan­di­dat for Al­ter­na­ti­vet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.