Mor­de­re og volds­mænd bag mu­re­ne

BT - - NYHEDER -

Stats­fængs­let i Rin­ge hu­ser lan­dets al­ler­hår­de­ste kri­mi­nel­le un­ge.

På gan­ge­ne sid­der bl. a. mor­de­re og volds­mænd, og en stor del af dem er stærkt udadre­a­ge­ren­de.

Det midt­fyn­s­ke, luk­ke­de fængsel er da og­så ste­det, hvor der sker langt flest vol­de­li­ge over­fald fan­ger­ne imel­lem.

Fængs­let har 86 plad­ser og mod­ta­ger mænd og kvin­der i al­de­ren 15- 28 og hu­ser en fa­mi­lie­af­de­ling, hvor par el­ler en­li­ge kvin­der kan ha­ve små børn hos sig bag mu­re­ne.

En stor del af de ind­sat­te er af an­den et­nisk her­komst end dansk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.