Ho­møo­pa­ti vir­ker ik­ke

For­ske­re af­li­ver myte om den al­ter­na­ti­ve be­hand­ling én gang for al­le

BT - - NYHEDER -

ti kon­klu­de­rer NHMRC, at der ik­ke er no­gen hel­bredstil­stan­de, hvor vi på­li­de­ligt kan be­vi­se, at be­hand­lings­for­men er ef­fek­tiv, « kon­klu­de­rer rap­por­ten iføl­ge en­gel­ske The Gu­ar­di­an.

Folk, der væl­ger at bli­ve be­hand­let med ho­mø­pa­ti, ri­si­ke­rer tvær­ti­mod at gam­b­le med de­res hel­bred el­ler ud­sæt­te be­hand­lin­ger, som be­vi­se­ligt er ef­fek­ti­ve og sik­re, « ly­der det vi­de­re i rap­por­ten.

Ho­møo­pa­ti er en sam­men­sæt­ning af de græ­ske ord ’ ho­moios’ og ’ pat­heia’, som be­ty­der lig­nen­de og li­del­se. Til­sam­men alt­så ’ lig­nen­de li­del­se’.

Det vil si­ge en syg­doms­be­hand­ling, hvor man gi­ver små do­ser, der vil gi­ve en rask per­son symp­to­mer på den syg­dom, man har. Iføl­ge til­hæn­ge­re af be­hand­lings­for­men

SØN­DAG 15. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.