Ja, vi er kæ­re­ster

BT - - NYHEDER -

TV- GULD

Tv- vær­ter­ne Kim Bild­søe Lassen og Divya Das har dan­net par et par år, men be­skræf­te­de fre­dag ved an­kom­sten til Bil­led- Bla­dets TV- Guld, at de rent fak­tisk er kæ­re­ster.

Der var kær­lig­hed og flot­te kjo­ler i luf­ten fre­dag af­ten til Bil­led- Bla­dets fest på D’Ang­le­ter­re, hvor nyheds­vært på DR Kim Bild­søe Lassen an­kom med sin da­te, TV 2- kol­le­ga­en, Divya Das. Her kun­ne de to en­de­lig be­kræf­te, at de dan­ner par.

» Min da­te «

» Han er min da­te. Vi er kæ­re­ster. Det har der vist og­så væ­ret skre­vet en del om, « sag­de Divya Das til Bil­ledBla­det på den rø­de lø­ber.

Vin­der af den sto­re pris på 100.000 kr. for årets bed- ste tv- dokumentar gik til do­ku­men­tar­fil­men » Mig og min far – hvem fan­den gi­der klap­pe? « , der er in­stru­e­ret af Kathrine Ravn Kru­se.

Pri­ser­ne for årets bed­ste sport­svær­ter gik til Ul­la Es­sen­drop og Mor­ten An­ker­dal. An­dre pris­mod­ta­ge­re var nyheds­vær­ter­ne Ti­ne Gøtzs­che og Kå­re Qu­ist samt Mikkel Beha Eri­ch­sen og Louise Wol­ff.

Tv- vær­ter­ne Kim Bild­søe Lassen og Divya Das be­skræf­te­de fre­dag ved an­kom­sten til fejrin­gen af Bil­led­Bla­dets TV- Guld, at de er kæ­re­ster. Jes Dorph glæ­de­de sig til sel­ska­bet og til at se, om Mikael Kam­ber vin­der pri­sen for ´ Årets mand­li­ge nyheds­vært ´ .

Mikael Kam­ber, nyheds­vært på TV

2, glæ­de­de sig li­ge­le­des til at mø­de » de gam­le ele­ver til

klas­se­fe­sten « .

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.