Kr. hver

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 15. MARTS 2015 be­hov an­gå­en­de bo­li­gen og om­gi­vel­ser­ne, bå­de nu og på læn­ge­re sigt. Kan du ek­sem­pel­vis byg­ge ud, hvis du får be­hov for me­re plads?

3. Søg in­for­ma­tion om bo­lig­mar­ke­det i om­rå­det. Hvis en bo­lig har skif­tet ejen­doms­mæg­ler, kan det væ­re et tegn på, at den har væ­ret svær at sæl­ge.

4. Un­der­søg bo­li­gens til- stand og ener­gi­for­brug. Er der brug for for­bed­rin­ger?

5. Husk som kø­ber at sø­ge rå­d­giv­ning, når du har fun­det den ret­te bo­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.