E råd

BT - - NYHEDER -

Som

1. Hvis du skal ud at se på bo­lig i på­sken, så husk at ta­ge kon­takt til et pen­ge­in­sti­tut og find ud af, hvad du kan lå­ne med et re­a­li­stisk bud­get for din øko­no­mi.

2. Klar­læg di­ne krav og

pct. i for­hold til den før­ste ud­bud­spris.

bo­ligsø­gen­de er der en ræk­ke ting, du skal tjek­ke: Bo­li­ge­jer­ne i vis­se de­le af lan­det har få­et grund til at skå­le i champag­ne. Fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.