MAL­DI­VER­NE

BT - - NYHEDER -

Tid­li­ge­re præ­si­dent Mo­ha­med Nas­he­ed er fre­dag ble­vet idømt 13 års fængsel for ter­r­o­ris­me, skri­ver Reu­ters. En dom­mer fandt Nes­he­ed skyl­dig i an­kla­ger, der stam­mer til­ba­ge fra 2012, hvor han be­or­dre­de en dom­mer fængs­let. Mo­ha­med Nas­he­ed, der blev Mal­di­ver­nes før­ste de­mo­kra­tisk valg­te præ­si­dent, blev el­lers i sid­ste må­ned ren­set for de an­kla­ger, som han nu er dømt for. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.