ME­XI­CO

BT - - NYHEDER -

Pa­ven er i dis­se da­ge på of­fi - ci­elt be­søg i Me­xi­co, og her har han kom­men­te­ret den bøl­ge af narko­re­la­te­ret ban­de­vold, som har ko­stet me­re end 100.000 men­ne­sker li­vet i lø­bet af de sid­ste ot­te år. Iføl­ge hans vur­de­ring er Djæv­len harm på grund af me­xi­ca­ner­nes krist­ne tro. » Jeg tror, Djæv­len straff er Me­xi­co med stor vre­de, « si­ger pa­ve Frans til Te­le­visa. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.