MY­AN­MAR

BT - - NYHEDER -

Om­kring 50 men­ne­sker mel­des druk­net ud for My­an­mars kyst, eft er en fær­ge med me­re end 200 per­so­ner om bord sank lør­dag. Re­ge­rings­kil­der op­ly­ser til Reu­ters, at ulyk­ken sand­syn­lig­vis skyl­des hø­je bøl­ger i om­rå­det, hvor fær­gen gik ned un­der rej­sen fra Taung­gok til Sit­twe.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.