VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Hvis du sny­der din hund for en god­bid, for­svin­der dens til­tro til dig med det sam­me, si­ger ja­pan­ske for­ske­re i et nyt stu­die. Hund­e­ne er me­re so­fi sti­ke­re­de, end vi har tro­et, for­tæl­ler for­sker­ne.

Jævn­lig mo­tion kan på få år be­ty­de fl ere hjer­ne­cel­ler, hø­je­re ud­hol­den­hed, la­ve­re fedt­pro­cent og la­ve­re ri­si­ko for suk­ker­sy­ge, si­ger fi nske for­ske­re i et nyt stu­die af 10 mand­li­ge tvil­lin­ger.

Friskpres­set ju­i­ce med frugt­kød er det sun­de­ste valg, hvis man vil ha­ve fl est næ­rings­stoff er, for­tæl­ler dan­ske for­ske­re. Især mæng­den af an­tioxi­dan­ter sti­ger, når frugt­kø­det ta­ges med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.