De dår­lig­ste får ret

BT - - NYHEDER -

De mindst dyg­ti­ge har for me­get at skul­le ha­ve sagt, når vi ta­ger be­slut­nin­ger i grup­per, vi­ser et nyt in­ter­na­tio­nalt stu­die med dansk del­ta­gel­se. » Vi iden­ti­fi ce­re­de dem, der var dår­ligst til at lø­se op­ga­ven, og de over­vur­de­re­de eg­ne ev­ner og til­lag­de de­res bed­re part­ners me­ning for lidt vægt. De, der var bedst, un­der­vur­de­re­de der­i­mod eg­ne ev­ner og til­lag­de de­res dår­li­ge­re part­ners me­ning for me­gen vægt, « si­ger dan­ske Dan Bang fra Uni­ver­si­ty of Ox­ford.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.