Så­dan skift er ka­mæleo­ner far­ve

BT - - NYHEDER -

Det er ik­ke pig­men­ter, der får ka­mæleo­ner til at skift e far­ve. I ste­det æn­dres af­stan­den mel­lem krystal­ler i et lag af ka­mæleo­nens hud, så hu­den re­fl ek­te­rer helt nye far­ver. Det for­tæl­ler for­ske­re fra Genéve Uni­ver­si­tet i et nyt stu­die. » Hidtil har man ment, at det var en an­den me­ka­nis­me, der var på spil. At ka­mæleo­nen trak hud­cel­ler­ne me­re el­ler min­dre sam­men, så pig­ment­korn i cel­ler­ne skyg­ge­de me­re el­ler min­dre for bag­grun­den, « for­tæl­ler lek­tor Tor­ben An­ker Le­nau fra DTU.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.