’’

BT - - KULTUR - An­ni­set­te Kop­pel, Sa­va­ge Ro­se

I vir­ke­lig­he­den er det en form for trom­me­spil, han kan med si­ne fin­gre på den her bas

» Min far send­te mig et brev, hvor han skæld­te ud over, at jeg al­drig rin­ge­de. Jeg send­te ham så et 12 si­ders brev om alt, hvad jeg syn­tes, han hav­de gjort for­kert. Han luk­ke­de ba­re for det var­me vand og vil­le ik­ke snak­ke med mig og syn­tes, jeg var en outcast, « hu­sker Mous­sa Di­al­lo om sin sto­re, pri­va­te ned­t­ur, mens kar­ri­e­ren kør­te på skin­ner.

Han valg­te at sø­ge trøst i mu­sik­ken, mens hans pri­vat­liv med ko­ne og børn sank til bunds.

» Plud­se­lig kun­ne jeg se lig­he­der med min far, der og­så al­tid hav­de valgt kar­ri­e­ren over fa­mi­li­en, « for­tæl­ler Mous­sa, som til sidst, midt i en blom­stren­de kar­ri­e­re, måt­te træk­ke stik­ket og flyt­te til In­di­en for at få styr på sig selv.

Om der til sidst sker en for­so­ning med Mous­sa Di­al­lo og hans far på Ma­li, skal ik­ke af­slø­res her. Det kan i ste­det ses i den rø­ren­de dokumentar om hans liv.

Men én ting kan godt af­slø­res. Mous­sa Di­al­lo vandt over si­ne dæ­mo­ner og har al­drig et se­kund fortr­udt, at han opgav alt for sin drøm og pas­sion. At spil­le bas.

’ Mous­sa Di­al­lo - man­den og mu­sik­ken’ hav­de pre­mi­e­re i går på Bre­men Te­a­ter og vi­ses i af­ten på DR K kl. 21.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.