Usik­ken

I aft en bli­ver en ny dansk dokumentar om bas­si­sten Mous­sa Di­al­lo vist på DR K. Det er en rø­ren­de skil­dring af hans kamp for det, han bræn­der for: At spil­le mu­sik

BT - - KULTUR -

STREAM/ KØB – SAN­GE

1. Ri­han­na, Ka­nye & McCart­ney, Four­fi ve­seconds 2. El­lie Goul­ding Love Me Li­ke You Do

3. The We­e­kend

Ear­ned it

( Kil­de hit­lis­ten. nu)

» Selv om det er min per­son­li­ge for­tæl­ling, hå­ber jeg, hi­sto­ri­en kan ram­me an­dre men­ne­sker. Det er en uni­ver­sel for­tæl­ling om for­so­ning og kær­lig­hed, « si­ger bas­sist Mous­sa Di­al­lo om ’ sin’ dokumentar, der vi­ses i af­ten på DR K.

Fo­to: Tor­ben Christensen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.