’’

BT - - KULTUR -

Jeg hå­ber, fi lmen kan bru­ges til at mo­ti­ve­re og gi­ve tro­en på, at trods mod­gang kan man fi nde lyk­ken på den an­den si­de

Mous­sa Di­al­lo

Mu­si­ker­pri­sen Ken Gud­man Pri­sen gik i 2006 til bas­si­sten Mous­sa Di­al­lo for hans ind­sats på den dan­ske mu­siks­ce­ne si­den mid­ten af 70er­ne, hvor han har sat sit helt eget præg på dansk rock, ja­zz, funk og ver­dens­mu­sik.

Fo­to: Tor­ben Christensen

Mous­sa Di­al­lo ( blå blu­se) var med i det dan­ske 80er- band Marquis de Sa­de med for­san­ger An­ne Lin­net, trom­mesla­ger Kent Han­sen, gu­i­ta­rist Per Møller, san­ge­r­in­der­ne Don­na Ca­do­gan og San­ne Sa­lo­mon­sen, gu­i­ta­rist Jens Run­ge, m. fl. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.