GAR­DASØ­EN – ITA­LI­EN NÅR DET ER BEDST

BT - - TV - KUN

Gar­dasø­en lig­ger i de mest fortryllende om­gi­vel­ser. Du bor i den hyg­ge­li­ge by Ri­va del Gar­da, der med si­ne smal­le ga­der, lil­le, ma­le­ri­ske havn og væld af re­stau­ran­ter sæt­ter de bed­ste ram­mer for en fan­ta­stisk fe­rie. Du får 7 over­nat­nin­ger på det dej­li­ge, godt be­lig­gen­de ved sø­en, 3- stjer­ne­de Ho­tel Cen­tra­le med mor­gen­mad, aft ens­mad inkl. hu­sets vin og vand, og 2 x frokost. En­de­ligt er der en sejl­tur in­klu­de­ret samt ud­fl ugt til Vero­na og tu­re rundt i land­ska­bet - na­tur­lig­vis med be­søg på lo­ka­le vin­går­de. Pris pr. per­son i delt dob­belt­væ­rel­se. Inkl. ud­fl ugtspak­ke, de fl este må­l­ti­der og dansk rej­se­le­der.

an­non­ce­ko­de LIDT­me­re for at få det­te til­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.