3x

BT - - TV -

BRO­T­HERS Sol­da­ten Sam ind­kal­des til tje­ne­ste i Af­g­ha­ni­stan, må han eft er­la­de sin ko­ne Gra­ce og si­ne børn hjem­me i USA. Han for­sik­rer dem om, at han snart kom­mer hjem igen, og at hans bror Tom­my i mel­lem­ti­den vil væ­re der for fa­mi­li­en. MY NA­ME IS KHAN En in­disk mand med As­per­gers syn­drom rej­ser tværs gen­nem USA for at snak­ke med præ­si­dent Oba­ma.

Kl. 21.00

Kl. 02.55

ri­en ” Greys hvi­de ver­den”, hvor det blev til 118 af­snit, har man og­så kun­net op­le­ve i ko­me­di­en ” 27 bryl­lup­per”, og i aft enens fi lm vi­ser hun end­nu en­gang sit sto­re ko­mi­ske ta­lent. Skot­ske Ge­rard But­ler, der oft e er set i me­re bar­ske rol­ler, spil­ler sublimt op til Heigl og be­vi­ser end­nu en gang, hvil­ken al­si­dig sku­e­spil­ler han er. But­ler er da og­så på gan­ske få år skudt helt til tops på Hol­lywoods A- li­ste, hvil­ket har ført til ho­ved­rol­ler i fi lm som bl. a. ” 300”, ” Ga­mer” og ” Nå­de­løs hævn”. ( TV3) Ab­by ( Kat­he­ri­ne Heigl) sø­ger råd hos kol­le­ga­en Mi­ke ( Ge­rard But­ler), da hun vil sco­re man­den i sit liv. Fo­to: Vi­a­sat

Na­ta­lie Port­man.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.