Hjælp til at sco­re

BT - - TV -

ROMATISK KOMEDIE

Da tv­pro­du­ce­ren Ab­by Ri­ch­ter mø­der Co­lin, den lækre­ste mand hun no­gen sin­de har set, ven­der hun sig i des- pe­ra­tion til tv- sta­tio­nens nye, mands­cha­u­vi­ni­sti­ske ora­kel, Mi­ke ( Ge­rard But­ler). Mi­ke ved må­ske ik­ke så me­get om takt og to­ne, men til gen­gæld ved han no­get om mænd, og hvad der får dem til at bi­de på kro­gen. Mens Mi­ke læ­rer Ab­by alt om, hvor­dan man klæ­der sig, hvad man si­ger og IK­KE si­ger på en da­te og alt det, en usik­ker kvin­de har brug for at vi­de om mænd, så bli­ver de to over­ra­sken­de nok go­de ven­ner. Da Ab­bys ind­le­den­de for­hold til Co­lin er ved at væ­re næ­sten på plads, går det til hen­des over­ra­skel­se op for hen­de, at det må­ske ik­ke læn­ge­re er det, hun vil med sit liv. Ke­mi­en er helt i top mel­lem Kat­he­ri­ne Heigl og Ge­rard But­ler i den ro­man­ti­ske komedie ” The Ug­ly Truth” fra 2009. Heigl, med en for­tid i tv- se-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.