3x

BT - - TV -

GRE­EN CARD For at op­nå ar­bejds­til­la­del­se i USA gift er den fran­ske pi­a­nist Ge­or­ges sig med den ame­ri­kan­ske Brontë. Det he­le er pro­for­ma, men når de ame­ri­kan­ske em­beds­mænd løf­ter dy­ner, må de to fo­re­gi­ve in­ter­es­se i hin­an­den. UN­DERCOVER BRIDESMAID Bo­dygu­ar­den Ta­nya Har­sin er ble­vet hy­ret til at be­skyt­te rig­mands­dat­te­ren Dai­sy, der har mod­ta­get trus­ler.

Kl. 14.55

Kl. 18.10

Gérard De­par­di­eu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.