SENSU­EL­LE RÅVA­RER IFØL­GE DEN SKAL­DE­DE

BT - - SØN­DAG -

Hvil­ke mad­va­rer sig­na­le­rer sensu­a­li­tet og læg­ger op til, at je­res aft en står i ro­man­tik­kens tegn? Det gi­ver Car­sten Ol­sen - ali­as Den skal­de­de kok - et bud på. » Jord­bær skal ba­re væ­re med på li­sten. Det er en klas­si­ker og den ul­ti­ma­ti­ve sco­re­ting. Bå­de på grund af duft en, men og­så den må­de, man spi­ser det på sam­men med sin ud­kår­ne, hvis man ek- sem­pel­vis dyp­per det i cho­ko­la­de og spi­ser med fi ngre­ne, « si­ger Den skal­de­de kok. » Først og frem­mest hand­ler det om as­p­ar­ge­sens ud­se­en­de, der kan le­de tan­ker­ne i ret­ning af et fal­los­sym­bol. Sam­ti­dig er det ik­ke den bil­lig­ste grønt­sag. Den sym­bo­li­se­rer eks­klu­si­vi­tet og er lig med klas­se og stil. Den læg­ger op til, at man har gjort

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.