’’

BT - - SØNDAG - Uma­hro Ca­do­gan, er­næ­rings­eks­pert

» Sensu­el­le råva­rer er i høj grad ting, man kan rø­re, fø­le og mær­ke. Jom­fruhum­me­ren ek­sem­pel­vis. Østers, man kan åb­ne. Re­jer, man kan pil­le, « si­ger Car­sten Ol­sen.

Der­næst er det iføl­ge Den skal­de­de kok vig­tigt, at I byg­ger en stem­ning og en sam­hø­rig­hed op om­kring ma­den.

» Man bør ind­dra­ge hin­an­den. Pil jom­fruhum­me­ren sam­men. Smag på vi­nen sam­men. Flæk as­p­ar­ge­sen på den rig­ti­ge må­de. Det er så­dan­ne ele­men­ter i mad­lav­nin­gen, der spil­ler på kær­lig­hed og sex, si­ger Car­sten Ol­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.