FRÆK AF­TEN - UND­GÅ HO­T­DOGS!

BT - - SØNDAG -

Ho­t­dogs er no­get af det vær­ste du kan spi­se,

in­den du har sex med din par­ter, for­tæl­ler er­næ­rings­eks­per­ten Elou­i­se Bauskis til en­gel­ske Daily Mail. Ho­t­dogs er over­for­ar­bej­det mad, der in­de­hol­der så me­get mæt­tet fedt, at de kan til­stop­pe ar­te­ri­er­ne i man­dens pe­nis og kvin­dens vag­i­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.