DRIK RØD­BE­DES­AFT, MAND

BT - - SØNDAG -

Rød­be­deju­i­ce kan væ­re en for­del at ind­ta­ge for her­rer­ne

i lø­bet af da­gen, in­den der skal præ­ste­res på lag­ner­ne om aft enen, for­kla­rer er­næ­rings­eks­per­ten Uma­hro Ca­do­gan. Drik­ken gør blod­gen­nem­strøm­nin­gen bed­re og for­bed­rer der­med po­ten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.