CAR­STEN OL­SENS RO­MAN­TI­SKE JOM­FRUHUM­MER MED ASPARGESRISOTTO OG AI­O­LI

BT - - SØNDAG - 20- 25 mi­nut­ter Me­di­um.

Ar­bejds­tid: Svær­heds­grad: 2 per­so­ner

Skyl og rens jom­fruhum­mer­ne. Gør de grøn­ne as­p­ar­ges klar. Knæk den ne­der­ste, hår­de del af og skær dem i sty kker. Kom en stor klat smør i en gry­de og lad det smel­te. Kom lidt væ­de på og et par he­le hvid­løgs­fed ved og lad dem bli­ve kla­re. Kom jom­fruhum­mer­ne i og damp dem un­der låg i 6- 8 min. alt eft er stør­rel­se. Smag til med salt og pe­ber. Til as­p­ar­ge­s­risot­to­en skal du til­be­re­de risot­to- ri­se­ne eft er an­vis­nin­gen på pak­ken. Ol­sen ko­ger si­ne på høn­se­fond og hvid­vin, til risot­to­en er fed og cre­met. Til slut gi­ver du den et stort skud re­vet par­mesa­nost. De sid­ste mi­nut­ter af as­p­ar­ge­s­risot­to­ens til­be­red­nings­tid til­sæt­tes as­p­ar­ge­s­sty kker­ne. Til ai­o­li­en skal du ud­blø­de en kniv­spids saf­ran i en halv dl hvid­vin. Den skal helst stå i en 6- 7 ti­mer, in­den du la­ver ai­o­li­en. Hak hvid­lø­get fi nt og rør det sam­men med may­on­nai­sen. Smag den til med salt og pe­ber. Py­nt risot­to­en med frisk ba­si­li­kum, hum­me­ren med di­ld og pla­cér et par li­mebå­de på tal­ler­k­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.