Min ro­man­ti­ske mid­dag

BT - - SØNDAG - FO­TO:

TEKST: Hvem er du? Jeg hed­der Car­sten Ol­sen. ( Kendt som Den skal­de­de kok, red) og er in­de­ha­ver af fi rma­et ’ Den skal­de­de kok Ca­te­ring.’ Jeg blev ud­lært kok på Ho­tel d’Ang­le­ter­re i 1984 og eft er­føl­gen­de ud­dan­net tje­ner på Ho­tel Pla­za. Jeg be­gynd­te at la­ve kok­ke- tv for dk4 til­ba­ge i 1999 og har og­så haft restau­rant i Tivoli i seks år. Hvor­for valg­te du den her mid­dag, man kan la­ve til sin ud­kår­ne? Jeg sy­nes, at ret­ten in­de­hol­der nog­le ele­gan­te råva­rer. Den sig­na­le­rer, at der er tænkt over tin­ge­ne, og at der er of­ret nog­le pen­ge på det. Jeg vil­le el­ske at få den ser­ve­ret selv.

Hvor­når er en score­mid­dag gå­et helt galt for dig?

Jeg er ik­ke helt sik­ker på, om det var en score­mid­dag. Men jeg kan hu­ske en­gang, hvor jeg skul­le la­ve bol­ler i kar­ry i en or­dent­lig bran­dert. Jeg vil­le li­ge top­pe sau­cen med en gang fl øde, og så kom jeg til at kom­me kær­ne­mælk i. Det var ik­ke så godt.

Hvad la­ver du til din ko­ne, når hun skal for­kæ­les?

Jeg el­sker at la­ve så­dan nog­le små ta­pas- ting. Så kan man gø­re no­get ud af det. Sid­de at nip­pe og hyg­ge med ma­den i ste­det for at la­ve en død­ke­de­lig hak­kebøf med løg. Men al mad, der er tænkt over og gjort no­get ud af, kan bru­ges til at for­kæ­le din ud­kår­ne.

PE­TER ØL­HOLM HANS­SON PHAN@ BT. DK

SI­MON LÆS­SØE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.