TIL­FREDS TRODS ’’

Magnus­sen: ’ Hav­de væ­ret hur­ti­ge­re end Butt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­MEL 1 Pe­ter Ny­gaard spor­ten@ spor­ten. dk Ke­vin Magnus­sen

Det var mig og Jen­son der slo­ges, og jeg er ret sik­ker på, at jeg hav­de væ­ret hur­ti­ge­re end ham, hvis jeg ik­ke hav­de få­et pro­ble­mer

i Mel­bour­ne Først de go­de nyhe­der: Ke­vin Magnus­sen blev ’ kun’ tred­jesidst i kva­li­fi­ka­tio­nen til Au­stra­li­ens Grand Prix.

Og så den dår­li­ge: De to kørere bag ham på re­sul­tat­lis­ten kom slet ik­ke ud af pit- ga­ra­gen .

Kva­li­fi­ka­tio­nen til årets før­ste For­mel 1- løb end­te med præ­cis det re­sul­tat, McLa­ren- Hon­da hav­de fryg­tet: Med Jen­son But­ton og Ke­vin Magnus­sen som de to lang­som­me­ste af de kørere, der nå­e­de at sæt­te en tid. Al­li­ge­vel var dan­ske­ren po­si­tiv:

Skrø­be­lig mo­tor

» Det var ik­ke uven­tet at vi ik­ke kom vi­de­re til Q2 – men det var po­si­tivt, at vi trods alt gen­nem­ført kva­li­fi­ka­tio­nen. Vi lær­te en mas­se, « sag­de han.

Han slut­te­de bag sin ene-

Ke­vin Magnus­sen i ak­tion på Al­bert Park. Øverst i mid­ten med Tom Kristensen. Fo­to: AFP/ Reu­ters/ Grand Prix Pho­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.