SIF kan red­de fod­bol­dæ­ren

Sil­ke­borg lig­ner fort­sat en nedryk­ker, men kan und­gå at bli­ve dår­lig­ste Su­per­liga­hold no­gen­sin­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SEJR Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk

Sil­ke­borg lig­ner sta­dig en sik­ker nedryk­ker trods 4- 1- yd­my­gel­sen af Søn­derjy­ske, men hol­det kan trø­ste sig med, at man højst sand­syn­ligt slip­per for at bli­ve det dår­lig­ste hold i Superligaens hi­sto­rie.

Hvis det var sen­sa­tio­nelt, at – af de fl este – al­le­re­de nedryk­nings­døm­te Sil­ke­borg fi k sæ­so­nens før­ste sejr ude over top­hol­det fra Ran­ders, kan det væ­re svært at fi nde ord eft er sej­ren over Søn­derjy­ske.

Trods en mand i un­der­tal, et stort Søn­derjy­ske- pres an­den halv­leg igen­nem og en tabt skud­sta­ti­stik på over­væl­den­de 22- 7 for­må­e­de Sil­ke­borg at hol­de he­le vej­en hjem til Søhøjlan­det.

» Vi står så godt sam­men, og vi har få­et nog­le rig­tig go­de re­la­tio­ner ind­byr­des. Det er det, der gi­ver sej­ren, sy­nes jeg. Vi ar­bej­de­de knald­hårdt, og jeg sy­nes ba­re, det er ski­de fedt, « sag­de målsco­rer Mor­ten Beck – ty­de­ligt glad for sit før­ste Su­per­liga- mål eft er kam­pen – til TV3 Sport.

Lang vej end­nu

Der er dog sta­dig lang vej for Sil­ke­borg, hvis hol­det skal gø­re sig for­håb­nin­ger om et van­vit­tigt co­me­ba­ck, som Ran­ders gjor­de det til­ba­ge i 2009/ 2010- sæ­so­nen, da hol­det gik ind til for­års­sæ­so­nen med blot ot­te po­int, men al­li­ge­vel sik­re­de sig over­le­vel­se.

Sil­ke­borg kom­mer med sej­ren over Søn­derjy­ske op på ti po­int i den­ne sæ­son, og selv­om det skul­le en­de med nedryk­ning, kan bund­hol­det trø­ste sig med, at man ef­ter alt at døm­me ik­ke bli­ver Su­per­liga- hi­sto­ri­ens dår­lig­ste hold no­gen­sin­de. Den ti­tel har net­op Søn­derjy­ske, da hol­det til­ba­ge i 2000/ 2001- sæ­so­nen un­der nav­net HFK Søn­derjyl­land blot sik­re­de sig 11 po­int.

Det har in­gen an­dre Su­per­liga- nedryk­ke­re gjort rin­ge­re, og med ti po­int på kon­to­en og tolv kam­pe til­ba­ge af Su­per­liga- sæ­so­nen kan Sil­ke­borg sta­dig nå at slip­pe væk fra den min­dre fl at­te­ren­de ti­tel.

Jagt på suc­ces­op­le­vel­ser

Uag­tet at nedryk­nin­gen sta­dig bli­ver svær at slip­pe af med for Sil­ke­borg, skar den simp­le glæ­de ved at vin­de fod­bold­kam­pe ty­de­ligt igen­nem med målsco­rer Ni­co­laj Rit­ters ord, da han be­skrev sit fl ot­te langskuds­mål til 3- 0 i før­ste halv­leg. Hans før­ste mål for Sil­ke­borg no­gen­sin­de.

» Mor­ten ( Beck, red.) spil­ler den til mig, og så går den kraft - ede­me ind. Al­le jub­ler, for det er net­op de her suc­ces­op­le­vel­ser, vi jag­ter. Og det vil vi bli­ve ved med at jag­te. «

Ni­co­laj Ag­ger ( 7), Mor­ten Beck ( 9) og Si­mon Jakob­sen ( 4) jub­ler ef­ter en Sil­ke­borg- scor­ing, da hol­det i af­tes hen­te­de tre po­int ef­ter en over­be­vi­sen­de 4- 1- sejr ude over Søn­derjy­ske på Sy­bank Are­na. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.