Nyt hold most i Bay­ern- kvær­nen

Det ty ske hold har nu sco­ret over 100 mål i den­ne sæ­son

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MÅLSLUGERE Farzam Abol­hos­se­i­ni og Jan Mit­chell faab@ spor­ten. dk, jll@ spor­ten. dk Fo­to: Reu­ters

7- 0 ons­dag mod Shakh­tar Do­netsk i Cham­pions Le­ague. 4- 0 over Wer­der Bre­men i Bun­des­liga­en i går.

Bay­ern Mün­chen fort­sæt­ter med at slag­te mod­stan­de­re i en til­sy­ne­la­den­de umæt­te­lig må­l­rus.

Så­le­des run­de­de den sydty­ske klub med gårs­da­gens an­den scor­ing i 4- 0- sej­ren mål num­mer 100 i den­ne sæ­son i al­le de tur­ne­rin­ger, hol­det er med i.

I Bun­des­liga­en ale­ne har Bay­ern nu sco­ret 70 mål i 25 kam­pe - et snit på næ­sten tre scor­in­ger pr. kamp. Im­po­ne­ren­de for de fl este af os, og en di­rek­te skræm­men­de off en­siv at mø­de for en­hver mod­stan­der.

Må­ske præ­ge­de det og­så Jan­nik Vestergaard og Wer­der Bre­mens spil­le­re i gårs­da­gens mø­de med over­mag­ten.

Dan­ske­ren har væ­ret en vig­tig fak­tor på Bre­mens vej op i ta­bel­len si­den vin­ter- skift et fra Hoff en­heim, men i går eft er­mid­dag var der ik­ke me­get at kom­me med, da han stod over for den hidtil stør­ste kamp i den grøn­ne trø­je.

Re­i­na i al­le sto­re liga­er

Bay­ern Mün­chen gav de­but til må­l­mand Pepe Re­i­na, og han blev der­med den kun ni­en­de spil­ler og den før­ste må­l­mand, der har spil­let i Pre­mi­er Le­ague, Se­rie A, La Liga og Bun­des­liga­en.

Li­ge som re­sten af Bay­ern- hol­det hav­de den span­ske ke­e­per en al­min­de­lig dag på kon­to­ret med tre sik­re po­int, og Bay­ern Mün­chen har nu 14 po­int ned til Wol­fsburg, der dog har en kamp i hån­den på Bun­des­liga­ens an­den­plads.

Lidt læn­ge­re ne­de i ta­bel­len fik Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg igen spil­le­tid for Augs­burg, der mød­te Mainz på hjem­me­ba­ne, men præ­cis som sin dan­ske kol­le­ga i Wer­der Bre­men måt­te lands­holds­spil­le­ren Højb­jerg kon­sta­te­re, at han og re­sten af hol­det løb ind i et ne­der­lag, da Mainz vandt 2- 0.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg kom ind eft er 63 mi­nut­ters spil, men kun­ne ik­ke for­hin­dre Kasper Hjul­mands tid­li­ge­re klub i at ta­ge end­nu et skridt væk fra bun­dre­gio­nen i den ty­ske liga.

Jan­nik Vestergaard ( tv.) kun­ne ik­ke for­hin­dre Ro­bert Lewan­dowski og Thomas Mül­ler ( th.) i at dan­se sej­rs­dans igen- igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.