4. NEW YORK MA­RAT­HON

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er en fi gh­ter ud over det sæd­van­li­ge. Det be­vi­ste hun, da hun kort eft er fi na­le­ne­der­la­get i US Open stil­le­de op og gen­nem­før­te New York Ma­rat­hon i en im­po­ne­ren­de fl ot tid. In­ter­es­sen for Woz­ni­a­ck­is ma­ra­ton- pro­jekt var enorm bå­de før, un­der og eft er lø­bet, som sam­ti­dig ind­brag­te pen­ge til vel­gø­ren­hed. Bran­din­g­eks­per­ter har kaldt ma­ra­ton- del­ta­gel­sen en Woz­ni­a­ck­i­ge­ni­a­li­tet, og der er da hel­ler in­gen tvivl om, at fa­sci­na­tio­nen af Woz­ni­a­cki vok­se­de mar­kant eft er de knap 42,2 ki­lo­me­ter, der end­te i ar­me­ne på Se­re­na Wil­li­ams.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.