2. SE­RE­NA WIL­LI­AMS

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den ame­ri­kan­ske ver­den­set­ter har igen­nem en år­ræk­ke væ­ret en af lan­dets stør­ste sport­s­stjer­ner. At hun så sam­ti­dig er en af Woz­ni­a­ck­is tæt­te­ste ve­nin­der, har be­stemt ik­ke ska­det dan­ske­rens po­pu­la­ri­tet. » Vi klik­ker ba­re. Hun er ik­ke kun en stor at­let. Hun er og­så et stort men­ne­ske. Hun er der, når man har brug for hen­de « , sag­de Woz­ni­a­cki om Se­re­na Wil­li­ams som op­takt til In­di­an Wells.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.