5. RY­AN KER­RI­GAN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hvad kun­ne væ­re bed­re, end hvis al­tid smi­len­de Miss Suns­hine dan­ne­de par med en ame­ri­kansk sport­s­stjer­ne? Ik­ke me­get set med ame­ri­kan­ske bril­ler. NFL­spil­le­ren Ry­an Ker­ri­gan fra Washington Red­skins er gan­ske vist ik­ke en af liga­ens stør­ste stjer­ner, men sta­dig en be­rømt­hed i den NFL- ga­le na­tion. Mon ik­ke al­le lan­dets slad­der­bla­de drøm­mer om et danska­me­ri­kansk stjer­ne­par? Den igang­væ­ren­de fl irt har i hvert fald al­le­re­de øget det ame­ri­kan­ske fo­kus på Woz­ni­a­cki.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.