’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jens An­der­s­son, sport­s­chef i AGF

Spil­ler­ne har få­et stør­re for­stå­el­se for må­den, vi spil­ler på

» Vi vid­ste, at det vil­le bli­ve et ro­ligt trans­fer­vin­due. Vi hav­de en for­håb­ning om at få Da­ni­el til klub­ben i det­te vin­due, men omvendt tror jeg me­get på det hold, vi har nu, « si­ger Jens An­der­s­son.

Opst a r t s prog r a mmet med­brag­te blan­de­de re­sul­ta­ter, som svin­ge­de fra alt til en kæm­pe lus­sing til 1. di­vi­sions­ri­va­ler­ne fra Vend­sy­s­sel på 7- 0, til at aar­hu­si­a­ner­ne selv fik en lus­sing på 2- 5 mod Viking. Men Jens An­der­s­son fast­hol­der op­ti­mis­men.

Og hvis op­ryk­nin­gen al­li­ge­vel skul­le glippe?

» Så skal vi spil­le Nor­dic Bet- li­ga­en en gang til. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.