Sky til tops i Tir­reno- Adri­a­ti­co

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SKY- SEJR Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ spor­ten. dk

Team Skys Wout Po­els snød fa­vo­rit­fel­tet og vandt fjer­de eta­pe af Tir­renoAdri­a­ti­co i går.

Det blev ik­ke som for­ven­tet en spurt om eta­pe­sej­ren blandt klas­se­ments­fa­vo­rit­ter­ne ved fjer­de eta­pe af Tir­reno- Adri­a­ti­co. Hol­læn­de­ren Wout Po­els stak af­sted fra et fa­vo­rit­felt med blandt an­dre Al­ber­to Con­ta­dor ( Tin­kof­fSaxo) på de sid­ste me­ter af eta­pens sid­ste kor­te, men skar­pe stig­ning med om­kring seks ki­lo­me­ter til mål.

Her­fra så han sig ik­ke til­ba­ge og holdt fa­vo­rit­ter­ne bag sig på ned­kørs­len. Han vandt eta­pen med 13 se­kun­der ned til Ri­go­ber­to Uran ( Qu­i­ck­Step), der blev to­er i fel­tets spurt.

Ud­over sej­ren kan Po­els ik­læ­de sig lø­bets blå fø­rer­trø­je, for­di den nu tid­li­ge­re løbs­le­der, Greg Van Aver­ma­et ( BMC), ik­ke kun­ne føl­ge med på den sid­ste stig­ning. Han kom først i mål to mi­nut­ter ef­ter.

Wout Po­els fø­rer med 17 se­kun­der ned til Ri­go­ber­to Uran på an­den­plad­sen. Tin­koff- Saxos Ro­man Kreuzi­ger lig­ger på en fem­te­plads 27 se­kun­der ef­ter, mens Pe­ter Sa­gan og Al­ber­to Con­ta­dor er på hen­holds­vis ot­ten­de- og 10. plad­sen – 30 og 32 se­kun­der ef­ter.

I dag ven­ter en spæn­den­de eta­pe med en hård stig­ning som af­slut­ning mod mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.