Aal­borg­di­rek­tør ro­ser ch­eftræ­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SUC­CES Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Me­get ty­der på, at der er lagt op til et til­bud om kon­trakt­for­læn­gel­se, når le­del­sen i Aal­borg Hånd­bold i lø­bet af de kom­men­de må­ne­der skal ta­le frem­tid med ch­eftræ­ner Jesper Jensen.

» Vi har en af­ta­le med Jesper frem til som­me­ren 2016. Snart skal vi kig­ge hin­an­den dybt i øj­ne­ne. Men som tin­ge­ne har ar­tet sig i den­ne sæ­son for os, har vi væ­ret me­get til­fred­se med det ar­bej­de, som Jesper har præ­ste­ret, « si­ger Aal­borg Hånd­bolds di­rek­tør Jan Lar­sen og hen­vi­ser til, at man bå­de har spil­let sig frem til ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne i Cham­pions Le­ague, ero­bret an­den­plad­sen i Her­re Hånd­bold Liga­ens grundspil og spil­let sig i po­kal­tur­ne­rin­gens ’ Fi­nal4’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.