2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker en ken­de over­dre­vet, at Hor­sens skal væ­re så sto­re fa­vo­rit­ter som til­fæl­det er. Vær­ter­ne er svæk­ke­de i vin­te­r­ens trans­fer­vin­due, idet man har mi­stet Jakob Busk, Son­ny Nat­testad og Mads Aaquist og i eft er­å­ret hav­de man ret så svært ved at ind­fri for­vent­nin­ger­ne på eget græs. Roskil­de har mi­stet top­sco­rer Emil Nielsen, hvil­ket selv­føl­ge­lig er et tab, men har få­et so­li­de folk den an­den vej i Mor­ten Ber­tolt og Jesper Bech - og gan­ske som Hor­sens har de og­så væ­ret bedst på frem­med græs i sæ­so­nen. Så me­get ny­de­lig be­ta­ling på Roskil­de- po­int.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.