2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der har godt nok ik­ke væ­ret man­ge mål i FCK- ude­kam­pe­ne i den­ne sæ­son, men den ten­dens kan godt snart ven­de. FCK vi­ste over­ra­sken­de usik­kert for­svars­spil imod Brønd­by, og man kom­mer til at mang­le fart i det cen­tra­le for­svar med ka­ran­tæ­ne til Mat­hi­as » Zanka « Jør­gen­sen. Es­b­jerg har i 2015 væ­ret et hold med mål i. Der har væ­ret mini­mum tre mål i al­le hol­dets fi re be­ty den­de kam­pe si­den nytår, og der ple­jer da og­så at væ­re ga­ran­ti for mål, når de to hold mø­des i Es­b­jerg - li­ge­som FCK kun kan bru­ge en sejr og der­for må for­modes at sat­se hårdt ved 1- 1.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.