Som­mer­hus

BT - - NYHEDER -

2014 var re­kordår for som­mer­hus­ud­lej­ning ved hav og i klit i Dan­mark. Igen i år re­kord­kurs i for­hold til sam­me tids­punkt sid­ste år. Øko­no­mi­ske for­års­for­nem­mel­ser og god in­ve­ste­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.