Hævntørst drev Se og Hør- jour­na­list – for­try­der han nu?

BT - - NYHEDER -

Præ­sten Flem­m­ing Pless prø­ver at for­stå jour­na­list og whi­st­le­blower Ken B. Ras­mus­sen og få ham til at let­te sit hjer­te og an­gre. Det bli­ver til en sam­ta­le om hævntørst og lov­brud med ud­gangs­punkt i Ken B. Ras­mus­sens me­get om­tal­te bog ’ Li­vet – det for­ban­de­de’. Bo­gens af­slø­rin­ger kan få stor be­tyd­ning for tid­li­ge­re kol­le­gers liv og frem­tid. Men har det no­gen be­tyd­ning for Ken?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.