Tra­fi kken er kørt i grøft en

BT - - NYHEDER -

Ti år med me­re af det sam­me i jer­n­ba­ne­tra­fi kken og en to­gaft ale, der byg­ger på from­me øn­sker og varm luft , ce­men­te­rer bil­le­det af en tra­fi kpo­li­tik, der er kørt i grøft en. Mær­ke­ligt nok har det stør­ste op­po­si­tions­par­ti, Ven­stre, ik­ke no­get svar på, hvad det vil stil­le op med tra­fi kaft alen, så­fremt re­ge­rin­gen skift er far­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.